• Empfang
  Empfang
 • Zimmer S1 mit 32 Plätzen
  Zimmer S1 mit 32 Plätzen
 • Zimmer S2 mit 40 Plätzen
  Zimmer S2 mit 40 Plätzen
 • Zimmer S3 mit 32 Plätzen
  Zimmer S3 mit 32 Plätzen
 • Zimmer S4 mit 25 Plätzen
  Zimmer S4 mit 25 Plätzen
 • Zimmer S5 mit 28 Plätzen
  Zimmer S5 mit 28 Plätzen
 • Zimmer S6 mit 26 PC-Stationen
  Zimmer S6 mit 26 PC-Stationen
 • Internet-Lokal mit 18 Stationen
  Internet-Lokal mit 18 PC's
 • Zimmer 405 für Sitzungen
  Zimmer 405 für Sitzungen